Untitled Document
 
  
  Bookmark        
รับทำเว็บไซต์, รับทำซีเอไอ, รับทำCAI, สื่อการสอน, อีเลินนิ่ง, จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน WEBSITE & CAI Center Limited Partnership. หจก.เว็บไซต์ แอนด์ ซีเอไอ เซ็นเตอร์

เว็บ ซีเอไอ์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีต่างๆ ดังนี้

            ทางร้านเราเปิดดำเนินงานมาแล้ว  5 ปี  โดยมีประสบการณ์และความเชียวชาญเป็นอย่างมาก  และเสนองานในราคาถูก  ผลงานด้านสื่อการเรียนการสอน CAI ลูกค้าได้รับการประเมิน  ผ่านและปรับปรุง  (ปรับปรุงนิดหน่อย) เท่านั้นเอง ไม่มีตกครับ

            1. ให้บริการด้านจัดทำสื่อการเรียนการสอน (CAI)

            2. ให้บริการด้านจัดทำเว็บไซต์ (WebSite) , อีเลินนิ่ง (E-learning)

            3. ให้บริการด้านพื้นที่ให้เช่า Hostting , Domain

            4. ให้บริการด้านซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง

            5. จำหน่วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในราคาถูก

            6. รับ Screen  CD-DVD  ,  Copy  CD-DVD ที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น

            7. รับปรึกษาและทำวิจัย  5  บท  กับผู้เชียวชาญโดยตรง


 
Untitled Document
    
  
   © Copy right 2012  By WEB-CAI (www.web-cai.com)