รับทำเว็บไซต์, รับทำซีเอไอ, รับทำCAI, สื่อการสอน, อีเลินนิ่ง, จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน WEBSITE & CAI Center Limited Partnership. หจก.เว็บไซต์ แอนด์ ซีเอไอ เซ็นเตอร์

+66 081 961 0545 , +66 087 786 5933, +66 087 787 8267

Warning: include(main.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/rosecarr/domains/web-cai.com/public_html/example.php on line 112 Warning: include(main.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/rosecarr/domains/web-cai.com/public_html/example.php on line 112 Warning: include(): Failed opening 'main.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/rosecarr/domains/web-cai.com/public_html/example.php on line 112

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

ตัวอย่างงานด้าน สื่อ  CAI
   

สื่อการสอน คณะทันตแพทย์ฯ (e-learning)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (CAI)

สื่อการสอนกลุ่มวิชาศิลปะ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาศิลปะ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาไทย (CAI)

สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาไทย (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาไทย (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาไทย (CAI)

สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาไทย (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาสังคมฯ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาสังคมฯ (CAI)

แนะนำ มช. (e-learning)
สื่อพิเศษ (e-learning)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (e-learning)

สื่อการสอนกลุ่มวิชางานช่างพื้นฐาน (e-learning)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (CAI)

สื่อการสอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาสังคมฯ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาสุขศึกษา (CAI)

สื่อการสอนกลุ่มวิชาสุขศึกษา (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาฟ้อนรำ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาพลศึกษา (CAI)

สื่อการสอนกลุ่มวิชาดนตรี (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (CAI)

สื่อการสอนกลุ่มวิชาสุขศึกษา (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาสุขศึกษา (CAI)
ตัวอย่างงานด้าน WEBSITE
เรือนแพสายนที เขื่อนแม่งัดฯ อ.แม่แตง (website)
รวมผลงานวิจัยของ อ.ทัศนีพร (website)
ไก่ชนสินสยามแพร่ฟาร์ม (website)


 รับทำเว็บไซต์, รับทำซีเอไอ, รับทำCAI, สื่อการสอน, อีเลินนิ่ง, จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน WEBSITE & CAI Center Limited Partnership. หจก.เว็บไซต์ แอนด์ ซีเอไอ เซ็นเตอร์
Get in touch
WEB CAI .COM
208/36 โครงการดอนแก้ววิลเลจ 7 ซ.3 ถ.เชียงใหม่-ฝาง
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

087 786 5933 ,081 961 0545 , 087 787 8267
info@web-cai.com
webcai2015@gmail.com

Follow us
087 786 5933 ,081 961 0545 , 087 787 8267
ID = WebCaiCm (รับทำ Cai คศ.3,4 ป.โท โปรเจคจบ ซีเอไอ)

Line ID = @webcai